Treballs Verticals, en alçada i de difícil accés

 • image01
 • image02
 • image03

D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de

Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE),

TREBALLS EN Alçada, SL informa de les següents dades:

 

TITULAR DEL LLOC WEB

 

 • Raó Social: TREBALLS EN Alçada, SL
 • CIF: B60407087
 • Denominació comercial: TREBALLS EN Alçada
 • Domicili fiscal: Calle Francesc Moragas 64 local 08922-Santa Coloma de Gramenet BARCELONA.
 • Contacte: SERVIALT@SERVIALT.COM
 • Registre Mercantil: BARCELONA, Tom: 26510, Full: B104938, Foli: 130, Nombre d'inscripció: 1a

 

La present informació regula les condicions d'ús, les limitacions de

responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina web que es publica

sota el nom del domini WWW.SERVIALT.COM les quals els usuaris assumeixen i

es comprometen a respectar.

 

 

COOKIES

 

WWW.SERVIALT.COM utilitza cookies per facilitar la navegació per aquest portal i

per obtenir una major eficàcia i personalització dels serveis oferts als

usuaris. Les galetes emprades a WWW.SERVIALT.COM s'associen únicament

amb un usuari anònim i el seu ordinador, no proporcionen referències que permetin

deduir el nom i cognoms de l'usuari i no poden llegir dades del seu disc dur ni

incloure virus en els seus equips. Així mateix, WWW.SERVIALT.COM no pot llegir les

galetes implantades al disc dur de l'usuari des d'altres servidors.

 

L'usuari pot lliurement decidir sobre la implantació o no al seu disc dur

de les galetes emprades a WWW.SERVIALT.COM. En aquest sentit, l'usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les

galetes o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir

en aquest moment la seva implantació o no al seu disc dur. Per a això li suggerim

consultar la secció d'ajuda del seu navegador per saber com canviar la

configuració que actualment empra. Tot i que l'usuari configurés el seu

navegador per rebutjar totes les galetes o rebutgés expressament les galetes

de WWW.SERVIALT.COM podrà navegar pel portal amb l'únic inconvenient de

no poder gaudir de les funcionalitats del portal que requereixin la instal·lació de

alguna d'elles. En qualsevol cas, l'usuari podrà eliminar les galetes de

WWW.SERVIALT.COM implantades en el seu disc dur en qualsevol moment,

seguint el procediment establert a la secció d'ajuda del seu navegador o

entrant a l'enllaç Política de Cookies d'aquest lloc web.

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

TREBALLS EN Alçada, SL garanteix la privacitat de les dades de caràcter

personal aportats, segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

La visita a aquesta pàgina web no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap

informació sobre si mateix, no obstant això, durant la visita és possible que se sol·licitin

dades de caràcter personal a través de formularis.

 

Aquestes dades seran incorporades a un fitxer responsabilitat de TREBALLS EN

Alçada, SL i seran utilitzades amb la finalitat de contestar la sol·licitud realitzada per

seva part i per enviar-los informació de la nostra empresa i serveis per qualsevol

mitjà de comunicació. A l'enviar aquest formulari, vostè està acceptant

explícitament la recepció dels mateixos. Aquestes dades s'han de cancel·lar a petició

seva o un cop satisfet la finalitat per la qual van ser recollides.

 

Com exercitar els drets: Els usuaris poden dirigir una comunicació per

escrit a TREBALLS EN Alçada, SL amb domicili en Calle Francesc Moragas 64 local 08922-Santa Coloma de Gramenet, oa l'adreça de correu

electrònic SERVIALT@SERVIALT.COM incloent en ambdós casos una fotocòpia

del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per exercir els seus drets, que

són els següents:

● Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a

TREBALLS EN Alçada, SL si aquesta empresa està tractant les seves dades.

● Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o

supressió.

● Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en el cas únicament

seran conservats per TREBALLS EN Alçada, SL per a l'exercici o la

defensa de reclamacions.

● Dret a oposar-se al tractament: TREBALLS EN Alçada, SL deixarà de tractar les dades en la forma que vostè indiqui, llevat que per motius legítims

imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions s'hagin

de seguir tractant.

● Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades

siguin tractats per una altra firma, TREBALLS EN Alçada, SL li facilitarà la

portabilitat de les seves dades al nou responsable.

 

Models, formularis i més informació sobre els drets referits: Pàgina

oficial de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

(http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.

php)

 

Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que s'hagi atorgat el

consentiment per a alguna finalitat específica, vostè té dret a retirar l'

consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament

basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

Com reclamar davant l'Autoritat de Control: Si un usuari considera que hi ha un

problema amb la forma en què TREBALLS EN Alçada, SL està manejant els seus

dades, pot dirigir les seves reclamacions a l'autoritat de protecció de dades que

correspongui, sent l'Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el

cas d'Espanya

 

La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d'

accedir al servei per als que eren sol·licitats. Vostè té dret a rebre

resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d'aquest

formulari.

 

Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb

renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'

propietari del lloc web.

 

 

POLÍTICA D'ENLLAÇOS

 

En cas que s'introdueixi per un usuari d'Internet un enllaç des del seu propi

Lloc Web al lloc web de TREBALLS EN Alçada, l'enllaç únicament vincularà

amb la pàgina principal d'aquest últim, però no podrà reproduir-la de cap manera,

i, en cas que es visualitzin els continguts del Lloc Web amb continguts aliens

al mateix, aquests continguts aliens no podran induir a error, confusió o engany en

els usuaris sobre la procedència dels seus continguts, ni suposar un acte de

comparació o imitació deslleial o un aprofitament de la reputació de

TREBALLS EN Alçada.

 

No es realitzarà des de la pàgina que introdueix l'enllaç cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre TREBALLS EN Alçada, Empreses Associades, col·laboradors

o empleats, ni s'indicarà en aquesta pàgina que tenen el consentiment de

TREBALLS EN Alçada per a la inserció de l'enllaç, o que TREBALLS EN

Alçada té alguna relació o col·laboració amb aquesta pàgina.

 

Excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per TREBALLS

A Alçada, sempre que es permeti un enllaç directe amb la seva pàgina web, queda

prohibida la utilització de qualsevol marca o qualsevol altre signe distintiu de

TREBALLS EN Alçada dins de la pàgina on es trobi l'enllaç, llevat

que s'autoritzi expressament.

 

La pàgina que estableixi l'enllaç haurà de complir amb la llei i no disposar o enllaçar

amb continguts il·lícits o contraris a la moral i als bons costums.

Per la seva banda, el propi lloc web inclou dispositius tècnics d'enllaç que permeten

a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet, actuant TREBALLS EN

Alçada com a prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb el

article 17 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la

Informació i de Comerç Electrònic, de manera que només serà responsable dels

continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en el cas que

havent tingut coneixement efectiu, en la forma prevista per la Llei de Serveis

de la Societat de la Informació, de la il · licitud no hagi desactivat l'enllaç.

L'existència de llocs enllaçats no suposa que hi hagi acords amb els

responsables o titulars dels mateixos, i TREBALLS EN Alçada no es fa

responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització,

indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts d'aquests llocs, ja que els

desconeix. En qualsevol cas, si l'usuari tingués coneixement que els llocs

enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis són il·lícits o contraris a

la moral ha de posar en coneixement de TREBALLS EN Alçada.

 

A aquests efectes s'habilita l'adreça de correu electrònic

SERVIALT@SERVIALT.COM, d'aquesta manera, els usuaris hauran de comunicar:

nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;

especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme al Portal; fets o

circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d'aquesta activitat.

 

CONDICIONS D'ÚS

 

La utilització de la pàgina atorga la utilització d'usuari i implica l'acceptació de

les condicions de l'avís legal, política de privacitat i condicions d'ús, si el

usuari no estigués d'acord, s'abstindrà d'utilitzar la pàgina. L'usuari està

obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els continguts de conformitat amb la

legislació vigent, l'Avís Legal, i qualsevol altre avís contingut en aquesta pàgina,

així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades.

L'Usuari s'obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició

de tercers qualsevol contingut de la Pàgina, com ara informacions, textos,

dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge,

fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies,

programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual

tingués accés en la seva condició d'Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració

tingui caràcter limitatiu.

 

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que

apareixen a la pàgina són propietat de TREBALLS EN Alçada, SL o, si escau,

de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre que l'ús o

accés al portal i / o als continguts atribueixi a l'usuari dret algun sobre les

citades marques, noms comercials i / o signes distintius, i sense que puguin

entendre cedits a l'usuari, cap dels drets d'explotació que existeixen o

puguin existir sobre aquests continguts. I no entén cedits ni s'autoritza la seva

utilització, en cap cas, als usuaris de la pàgina tret que s'obtinguin aquests

drets per escrit del legítim titular dels mateixos.

 

 

XARXES SOCIALS OFICIALS

 

El prestador de serveis de les pàgines oficials de TREBALLS EN Alçada a les

xarxes socials Facebook, Google+, Altres és l'entitat TREBALLS EN Alçada, SL

(des d'ara TREBALLS EN Alçada) amb CIF B60407087 i domicili social al C /

Calle Francesc Moragas 64 local 08922-Santa Coloma de Gramenet i mateix

domicili a efecte de notificacions.

 

L'accés i ús d'aquestes pàgines requereix de l'acceptació de les condicions

generals d'ús de xarxes socials i la política de privacitat que més avall es

detalla i es completa amb la política i les normes de les plataformes de xarxa social de

Facebook, Google+, Altres.

 

Per a qualsevol consulta o contacte amb TREBALLS EN Alçada els usuaris podran

comunicar-se a través del número de telèfon 0034933236948 o de la següent

adreça electrònica: SERVIALT@SERVIALT.COM.

 

Condicions d'ús de la pàgina oficial de TREBALLS EN Alçada en

Facebook, Google+, Altres

 

Si us plau, llegiu atentament aquestes condicions d'ús ja que contenen tota la

informació relativa als seus drets i obligacions com a usuari de la pàgina oficial de TREBALLS EN Alçada a Facebook, Google+, Altres. L'accés i ús de la

pàgina oficial de TREBALLS EN Alçada a Facebook, Google+, Altres està subjecte

a més al compliment de les condicions establertes per

Facebook, Google+, Altres com a titular de la plataforma del servei de xarxa social.

 

Quan l'usuari accedeix o utilitza la pàgina oficial de TREBALLS EN Alçada en

Facebook, Google+, Altres manifesta el seu consentiment i acceptació del

compliment del que estableixen aquestes condicions d'ús.

L'accés i ús de la pàgina oficial de TREBALLS EN Alçada en

Facebook, Google+, Altres està prohibit als menors de 14 anys.

 

 

Usos permesos i usos prohibits

 

A través de la pàgina oficial de TREBALLS EN Alçada a Facebook, Google+, Altres

es facilita un espai en el qual l'usuari pot publicar i intercanviar informació

i continguts, així com establir comunicació entre diversos usuaris.

 

L'ús de la pàgina oficial de TREBALLS EN Alçada no pot tenir una finalitat

econòmica o comercial.

 

L'usuari està obligat a fer un ús raonable de la pàgina oficial de

TREBALLS EN Alçada de Facebook, Google+, Altres i dels seus continguts, segons

les possibilitats i fins per als quals està concebut d'acord amb els usos i

costums, la moral, la legislació vigent, les presents normes i les normes i

polítiques publicades per Facebook, Google+, Altres. L'usuari serà l'únic

responsable de la informació, imatges, opinions, al·lusions o continguts de

qualsevol tipus que comuniqui, allotgi, transmeti, posi a disposició o exhibeixi a través

de la pàgina oficial de TREBALLS EN Alçada a Facebook, Google+, Altres.

TREBALLS EN Alçada no podrà ser considerat responsable editorial dels

continguts publicats per l'usuari i declara expressament que no s'identifica

amb cap de les opinions que els usuaris publiquin a la pàgina oficial de

TREBALLS EN Alçada a Facebook, Google+, Altres de les conseqüències es

fa enterament responsable l'emissor de les mateixes.

 

En tot cas, queda prohibit l'ús de la pàgina oficial de TREBALLS EN Alçada

a Facebook, Google+, Altres amb fins il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat

econòmica.

 

 

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

 

TREBALLS EN Alçada, SL inclou en el seu Lloc Web una sèrie de continguts sobre

seves activitats, productes, estructura, gestió i equips propis d'una web

corporativa. TREBALLS EN Alçada, SL exclou qualsevol responsabilitat pels

danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de l'accés als continguts, informacions, publicitat, opcions, conceptes i imatges facilitats a

els usuaris.

 

En qualsevol cas, TREBALLS EN Alçada, SL no es fa responsable de:

● El mal que l'usuari pugui realitzar del lloc web.

● La continuïtat dels continguts de la pàgina web.

● L'absència de virus i / o altres components nocius en el Lloc Web o al

servidor que els subministra, tant pel que fa a la visualització dels

continguts pels usuaris com en la descàrrega dels mateixos.

● Els continguts i serveis prestats per altres pàgines web a les que pugui

tenir accés des de les adreces d'Internet titularitat de TREBALLS EN

Alçada, SL.

● El major o menor rendiment dels continguts albergats en el Lloc Web.

● Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona, bé a si mateixa oa

terceres, que infringís les condicions, normes i instruccions que

TREBALLS EN Alçada, SL estableix en aquest Lloc Web.

● Els danys ocasionats per la vulneració dels sistemes de seguretat del

Lloc web titularitat de TREBALLS EN Alçada, SL.

● El mal funcionament de programari o plug-ins (descàrrega que pugui

realitzar-se des de l'enllaç establert a aquest efecte), que pogués ser necessari per

la visualització o escolta de determinats continguts albergats en el

present Lloc Web.

● Qualsevol acció o actuació que pugui realitzar en relació amb la

vulneració de drets de tercers, especialment, amb relació a la

imatge, propietat intel·lectual o industrial.

● De l'edició, revisió, censura i verificació dels continguts de les

pàgines o llocs d'Internet amb els que l'usuari es connecti a través del

motor de cerca o d'hipervincles inclosos al Lloc Web de

TREBALLS EN Alçada, SL.

 

 

Exempció de responsabilitat pel funcionament de la pàgina web

 

TREBALLS EN Alçada, SL presta els seus serveis i continguts de forma continuada

emprant tots els mitjans tècnics al seu abast per oferir aquesta prestació de

forma satisfactòria.

 

TREBALLS EN Alçada, SL podrà, quan ho consideri convenient, realitzar

correccions, millores o modificacions en la informació continguda en la seva pàgina web,

sense que això de lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui

reconeixement de cap responsabilitat.

 

TREBALLS EN Alçada, SL no es fa responsable pels danys i perjudicis de

tota mena que poguessin derivar de la disponibilitat i continuïtat tècnica del

funcionament de la seva pàgina web. En qualsevol cas, TREBALLS EN Alçada, SL,

durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en

cas de fallida tècnica.

 

 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

 

TREBALLS EN Alçada, SL es reserva la facultat de presentar les accions civils

o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i

continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

 

En cas d'existir discrepància entre l'establert en el present Avís Legal i les

Condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el que disposa

aquestes últimes.

 

En el cas que qualsevol disposició o disposicions contingudes en el present

Avís Legal fossin considerades nul·les o inaplicables, íntegrament o en part, per

qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o

inaplicació no afectarà a la resta de disposicions del present Avís Legal ni les

Condicions particulars dels diferents serveis d'aquest lloc web.

 

El no exercici o execució, per part de TREBALLS EN Alçada, SL de qualsevol

dret o disposició contingut en aquestes Condicions Generals no constituirà una

renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord escrit per part seva.

 

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i de

aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran

sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb

les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. TREBALLS EN Alçada,

SL té el seu domicili a VILADECANS, Espanya.

 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales