Sol·licitud de pressupost


  • En compliment del que estableix la normativa vigent de Protecció de Dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporades i seran tractades al fitxer anomenat Usuaris web sota la responsabilitat de TREBALLS EN Alçada, SL amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa. L'informem que les dades que ens faciliti seran tractades de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat dels mateixos, sempre d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades. En el cas que es produeixin canvis en alguna de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem ens ho comuniqui per escrit. L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial a les oficines de TREBALLS EN Alçada, SL, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a Calle Francesc Moragas 64 local 08922-Santa Coloma de Gramenet, o correu electrònic SERVIALT@SERVIALT.COM. En compliment del que estableix la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem les dades facilitades s'incorporen i són tractats en els fitxers inscrits davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, sota la responsabilitat de TREBALLS EN Alçada, SL amb CIF B60407087 i domicili en Calle Francesc Moragas 64 local 08922-Santa Coloma de Gramenet, 08840 BARCELONA, sent cancel•lats després del compliment del període establert legalment. La recollida i tractament de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el poder-li prestar els serveis sol•licitats en el present pressupost, així com el manteniment de la relació contractual que si escau s'estableixi TREBALLS A Alçada, SL. A més, es podran utilitzar les dades facilitades per mantenir-lo informat de novetats comercials i diferents ofertes promocionals. Excepte indicació en contra, dóna el seu consentiment exprés perquè es puguin utilitzar les seves dades amb les finalitats a dalt indicats. Les dades facilitades podran ser comunicades en cas necessari a administracions públiques i qualsevol altra entitat encarregada de tractament per poder complir amb els serveis contractats. TREBALLS EN Alçada, SL es compromet a tractar les seves dades de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i a no comunicar o cedir aquesta informació a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la prestació dels serveis contractats tal com s'indica en el paràgraf anterior. La renúncia a autoritzar aquest tractament comportaria la impossibilitat de complir amb els serveis als quals aquest contracte es refereix. Així mateix, l'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d' accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat mitjançant escrit dirigit aCalle Francesc Moragas 64 local 08922-Santa Coloma de Gramenet. Finalment, TREBALLS EN Alçada, SL posa en coneixement les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades de l'empresa, tant el correu electrònic info@normatiza.es com el telèfon 663.611.822. Política de Privacitat