Serveis de treballs verticals

Rehabilitació de mitgeres

Rehabilitació de mitgeres
Treballs verticals en el camp dels serveis de manteniment a edificis urbans i industrials, com la rehabilitació de parets mitgera
Servialt realitza un àmplia gamma de treballs de difícil accés, Treballs en alçada, Treballs verticals en el camp dels serveis de manteniment a edificis urbans i industrials, com la rehabilitació de parets mitgeres, realitzant treballs com:
 • Reparació de fissures - esquerdes.
 • Reparació i protecció de superfícies d'acabat.
 • Tractament hidròfug de superfícies d'Obra Vista
 • Revestiments de morter monocapa.
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales