Serveis de treballs verticals

Rehabilitació del complex “Nou Vall d’Hebrón” (Barcelona)

Rehabilitació del complex “Nou Vall d’Hebrón” (Barcelona)Rehabilitació del complex “Nou Vall d’Hebrón” (Barcelona)Rehabilitació del complex “Nou Vall d’Hebrón” (Barcelona)Rehabilitació del complex “Nou Vall d’Hebrón” (Barcelona)Rehabilitació del complex “Nou Vall d’Hebrón” (Barcelona)Rehabilitació del complex “Nou Vall d’Hebrón” (Barcelona)

Treballs de reparació de superfícies de formigó / Treballs de substitució de lamel.les  metàl·liques (5.000 m2)

Treballs de reparació de superfícies de formigó en voladissos i gruixos de forjat de les diferents façanes del complex d'habitatges.

Treballs de substitució de 5.000 m2 de lamel.les metàl·liques en mal estat, per noves lames fabricades en alumini.

Treballs realitzats mitjançant tècniques d'accés i posicionament per corda (Tècniques de Treballs Verticals).

 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales