Serveis de treballs verticals

Restauració de monuments

Restauració de monuments
Reparem monuments sense necessitat d'instal·lació de bastides
Servialt realitza un àmplia gamma de treballs de difícil accés, Treballs en alçada, Treballs verticals en el camp dels serveis de manteniment a edificis urbans i industrials, com la restauració de monuments realitzant treballs com:
 • Reparació i protecció de superfícies de pedra.
 • Tractaments hidròfugs.
 • Neteja mitjançant aigua a pressió.
 • Fixació d'elements amb risc de caiguda.
 • Treballs de pintura.
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales