Serveis de treballs verticals

Substitució i tractament d'elements amb fibres d'amiant (fibrociment)

Substitució i tractament d'elements amb fibres d'amiant (fibrociment)
Tenim tècnics en alçada experts en el tractament d'elements amb fibres d'amiant, en compliment de la normativa establerta.
Tenim tècnics en alçada experts en el tractament d'elements amb fibres d'amiant, en compliment de la normativa establerta.

Servialt disposa del Certificat d'Inscripció en el "Registre d'Empreses amb Risc per amiant" (RERA) Nº 42 / AB / 10.

      Estant capacitats per realitzar treballs com:
 • Substitució de baixants de desguàs que contenen fibres d'amiant (fibrociment)
 • Retirada i tractament d'elements amb fibra d'amiant (plaques d'uralita, conductes de fibrociment, ...)
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales