Treballs de difícil accés

 • Treballs Verticals Barcelona
 • Treballs Verticals Barcelona
 • Treballs Verticals Barcelona

Prevenció

Per tots els treballs de difícil accés, la seguretat i la salut dels treballadors de l´empresa depenen d´una adequada gestió preventiva que està integrada en el sistema general de gestió de l´empresa.

Els treballs verticals són el sistema de treball en alçada més segur que existeix, com així ho demostren les dades estadístiques.

Treballs realitzats per tècnics especialistes formats i capacitats i dotats dels millors equips existents. A Servialt vetllem per la seguretat dels nostres treballadors però també dels nostres clients i de les persones alienes als treballs, així com dels treballadors d´altres empreses que puguin treballar en els mateixos edificis o estructures.

Tots els treballadors de Servialt tenen la formació adequada en prevenció de riscos laborals i en la utilització de les tècniques de treballs verticals. En tots els treballs desenvolupats per Servialt, es troba de forma permanent, el Recurs Preventiu que les normes legals dictaminen.

Principals riscos en els treballs verticals

El risc principal en els treballs verticals és el derivat de treballs en altura, que són les caigudes a diferent nivell i és per això que la nostra prioritat és minimitzar tots els riscos per evitar accidents en alçada de treballadors.

Normativa i requisits per als treballs en alçada

Els treballs en altura són una especialització d'accés amb requisits segons normativa de treballs verticals, és per això que complim amb tots els dits requisits segons normativa de seguretat.

Sistema de gestió de la  prevenció

 • Norma d´aplicació: ISO 45001
 • Organisme certificador: AENOR
 • Nombre de certificat: SST-0159/2013
 • Data d´implantació: Novembre 2013

Política del sistema integrat de gestió (SIG)

AENOR seguretat en treballs en alçada IQNET seguretat treballs de difícil accés
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales
 • clientes trabajos verticales